Близнюкiвська районна рада

ЛОЗІВСЬКА ОДПІ ІНФОРМУЄ

Переглядів: 814

Картинки по запросу пенсія

 

І. Інформація щодо діяльності Лозівської ОДПІ та органів ДФС України

Президент підписав зміни до законодавства щодо звільнення від оподаткування пенсій

Підписано Закон, яким внесено зміни до Податкового кодексу щодо звільнення від оподаткування пенсій.  Законом передбачено звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб пенсій, розмір яких не перевищує 10  розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року (у 2016 році - 10 740 грн).

Суми пенсій разом з  індексацією, або щомісячного грошового утримання, якщо їх розмір перевищує 10 740 грн, оподатковуються за ставкою 18% у частині такого перевищення. 

Змінено порядок оподаткування вживаних автівок

1 червня 2016 року набув чинності Закон України від 12.04.2016р. №1084-VIII щодо  стимулювання розвитку ринку вживаних товарів. Законом вносяться зміни до п. 189.3 ст. 189 ПКУ, який встановлює окремий порядок оподаткування платників ПДВ, які провадять підприємницьку діяльність з постачання вживаних товарів (комісійну торгівлю).

З 1 червня 2016р. новим транспортним засобом буде вважатися транспортний засіб, що вперше реєструється в Україні відповідно до законодавства, не був зареєстрований в інших державах та при цьому має загальний наземний пробіг до 6000 кілометрів.

 Вживаними товарами вважатимуться товари, що були в користуванні не менше року та придатні для подальшого користування у незмінному стані чи після ремонту, а також транспортні засоби, які не підпадають під визначення нового транспортного засобу.

Центри обслуговування працюватимуть і у святкові та вихідні дні

Для створення комфортних умов при поданні податкової звітності Центри обслуговування платників працюватимуть у святкові та вихідні дні за таким режимом роботи:

 18 та 25 червня – до 13.00 год.

 20 червня – до 16.00 год.

19, 26-28 червня – вихідні дні.

 Сервіси ДФС працюватимуть цілодобово в режимі інтерактивного автовідповідача.

Для отримання консультацій з питань застосування норм податкового законодавства можна скористатися послугами контакт-центру за номером 0-800-501-00-7.

Для скарг на протиправні дії працівників ДФС та оперативного вирішення суперечливих питань, що виникли у сфері адміністрування податків, необхідно звертатися на антикорупційний сервіс ДФС „Пульс” – 044-284-00-07 (цілодобово).

ІІ. Інформація для бухгалтерів

Як платниками спецрежиму відображає  операцій з продажу основних засобів.

Операції з продажу основних засобів щодо яких суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням таких основних засобів, відображалися в податкових деклараціях 0121 – 0123, зазначаються суб’єктом спеціального режиму оподаткування у рядку 1.1 декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом (0110).

Одночасно з цим, такий суб’єкт в податковій декларації 0121 – 0123 має здійснити коригування податкового кредиту у рядку 13 (зі знаком «–») на суму, яка відповідає сумі податку, нарахованій на недоамортизовану у бухгалтерському обліку вартість основного засобу (визначається як частина суми податку, сплаченого при придбанні основного засобу, яка відповідає частці балансової (залишкової) вартості такого основного засобу у його початковій (первісній) вартості), та відобразити таку суму податку у рядку 13 (зі знаком «+») декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом (0110).

Тобто, сільгоспідприємство у разі реалізації основного засобу, має право здійснити коригування податкового кредиту на суму, яка відповідає сумі ПДВ, нарахованій на недоамортизовану у бухгалтерському обліку вартість основного засобу.

Порядок заповнення податкового ІІ розділу розрахунку 1-ДФ.

Порядок відображення відомостей у розділі II «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір» податкового розрахунку за ф. 1ДФ визначено п. 3.11 Порядку заповнення розрахунку, затвердженого наказом Мінфіну від 13.01.2015 № 4, зокрема:

у рядку «Військовий збір» загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються.

Отже, у рядку «Військовий збір» відображається загальна сума доходу.

Податковий календар на червень 2016 року

15 червня, середа, останній день подання

  - заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з ІІІ кварталу та розрахунку доходу за попередній календарний рік;

  - звіту про використання КОРО  (РК) за травень (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку;

  - довідки про використані розрахункові книжки за травень.

17 червня, п'ятниця, останній день подання

  - заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з ІІІ кварталу.

Останній день сплати

  - авансового внеску з єдиного податку на червень платниками, віднесеними до 1 та 2 груп.

Визначаємо термін використання легкового авто

Об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Датою початку користування (вводу в експлуатацію) транспортних засобів, що були в користуванні та ввозяться на митну територію України, вважається дата їх першої реєстрації, визначена в реєстраційних документах, які видано уповноваженими державними органами та дають право експлуатувати ці транспортні засоби на постійній основі.

 У разі відсутності реєстраційних документів першої реєстрації транспортних засобів датою початку використання транспортного засобу вважається календарна дата його виготовлення (день, місяць, рік).  У разі якщо календарну дату визначити неможливо, то такою датою слід вважати 1 січня року виготовлення, зазначеного в реєстраційних документах.

Податковий облік для сільгоспвиробників

 Якщо виробник сільськогосподарської продукції, який з 01.01.2016 перейшов зі сплати єдиного податку 4 групи на загальну систему оподаткування, отримав за підсумками попереднього звітного року дохід від продажу сільгосппродукції власного виробництва у розмірі не менш як 50% загальної суми доходу, то такий сільськогосподарський товаровиробник може для цілей оподаткування податком на прибуток використовувати річний податковий період, який починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.

Такому платнику слід подати окремо  декларацію з податку на прибуток  за період з 01.01.16 по 01.07.16, а починаючи з 1 липня 2016 року, можна застосовувати річний податковий період, який починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року.

З метою ідентифікації виробника сільськогосподарської продукції при складанні Декларації у полі 9 "Особливі відмітки" Декларації проставляється позначка щодо належності його до відповідної категорії. У випадку застосування виробником сільськогосподарської продукції податкового (звітного) періоду, який починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, тобто з 1 січня по 31 грудня звітного року, позначка у полі 9 "Особливі примітки" Декларації щодо належності до категорії виробника сільськогосподарської продукції не проставляється.

Порядок обчислення та сплати податку на прибуток здійснюється таким підприємством на загальних підставах.

Надаємо Заяву про реєстрацію платником акцизного податку з реалізації пального

Реєстрація здійснюється на підставі подання,  не пізніше ніж за 3 робочі дні до початку здійснення реалізації пального, заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального.  Заява  подається за основним місцем обліку  засобами електронного зв’язку в електронній формі.

 У графі 2 «Найменування пункту» пункту 5 «Відомості про пункти (склади, комплекси, станції, інші об’єкти) реалізації пального» Заяви вказується назва пункту:

 - стосовно пунктів, які є філіями або іншими відокремленими підрозділами заявника - юридичної особи, має вказуватись назва такої філії чи іншого відокремленого підрозділу (тобто назва, що відповідає коду ЄДРПОУ філії або іншого відокремленого підрозділу, зазначеному в графі 3 пункту 5 Заяви);

 - стосовно пунктів, які не є філіями чи іншими відокремленими підрозділами юридичної особи або не мають власних назв, має вказуватись назва, прийнята самою юридичною особою.

 У графі 3 «Код пункту реалізації» пункту 5 «Відомості про пункти (склади, комплекси, станції, інші об’єкти) реалізації пального» Заяви вказується унікальний код пункту - код за ЄДРПОУ (якщо пункт є відокремленим підрозділом юридичної особи) або код за внутрішньою кодифікацією, прийнятою самою особою, тобто:

 - стосовно пунктів, які є філіями або іншими відокремленими підрозділами заявника - юридичної особи, має вказуватись код ЄДРПОУ такої філії чи іншого відокремленого підрозділу, якщо такі філії мають власні коди ЄДРПОУ, відмінні від коду ЄДРПОУ юридичної особи;

 - стосовно пунктів, які не є філіями чи іншими відокремленими підрозділами юридичної особи або не мають власних кодів ЄДРПОУ, має вказуватись код за внутрішньою кодифікацією, прийнятою самою юридичною особою (наприклад, номери нафтобаз, АЗС, складів, цистерн тощо).

Як коригувати  показники  у розділі II «Військовий збір» форми 1-ДФ

У випадку зазначення недостовірних даних податковий агент зобов’язаний провести коригування  звітності. Податковий розрахунок (форма 1ДФ) може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

Для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий збір – виключення****» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.

При цьому, якщо уточнюючий  розрахунок подається після закінчення строку його подання, то до такого платника застосовується штраф в розмірі 510 гривень. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою штраф в розмірі 1020 гривень.

Якщо „спрощенець” юридична особа виявить надлишки товарів

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов’язані проводити інвентаризацію активів і зобов’язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Отже, якщо юрособа-платник єдиного податку під час проведення інвентаризації у звітному періоді виявила необліковані раніше товари, придбання яких не підтверджується відповідними первинними документами, то такі товари вважаються безоплатно отриманими, а їх вартість враховується у складі доходу при обчисленні єдиного податку на підставі п. 292.3 ст. 292 ПКУ.

Податкова накладна в електронній формі: передача та її отримання

З метою отримання податкової накладної/розрахунку коригування, зареєстрованих в ЄРПН, покупець надсилає в електронному вигляді запит до ЄРПН, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН та податкову накладну/розрахунок коригування в електронному вигляді. Такі податкова накладна/розрахунок коригування вважаються зареєстрованими в ЄРПН та отриманими покупцем.

 При цьому покупцю товарів/послуг податкова накладна/розрахунок коригування можуть бути надані продавцем таких товарів/послуг в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

 З метою отримання продавцем зареєстрованого в ЄРПН розрахунку коригування, що підлягає реєстрації в ЄРПН покупцем, такий продавець надсилає в електронному вигляді запит до ЄРПН, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про реєстрацію розрахунку коригування в ЄРПН та розрахунок коригування в електронному вигляді. Такий розрахунок коригування вважається зареєстрованим в ЄРПН та отриманим продавцем.

Умови для скасування нарахованих штрафних санкцій

Тимчасово, до 31 грудня 2016 року включно, платникам податків, обсяг доходів та/або операцій яких за попередній (звітний) рік складав менше 20 мільйонів гривень, штрафні (фінансові) санкції, нараховані на суму податкового зобов’язання, яку платник податків сплатив без оскарження податкового повідомлення-рішення в терміни, визначені ПКУ, скасовуються протягом 10 днів з дня сплати такого податкового зобов’язання у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Зазначена норма не застосовується у разі повторного протягом року визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання з одного й того самого податку або збору. При цьому у разі скасування штрафної санкції відповідне сплачене податкове зобов’язання не підлягає подальшому оскарженню.

З 1 липня 2016 року звітність по ЄСВ за новими формами

Набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 11.04.2016 р. №441, яким внесено зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого ЄСВ.

Якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової і митної політики, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності. До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є діючими форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

 Відтак звітність щодо сум нарахованого ЄСВ за травень 2016 року подається у червні 2016 року за формами звітності, затвердженими Наказом №435.

Звітність за новими формами  подаватиметься  починаючи з 1 липня 2016 року.

Індивідуальний податковий номер касового чеку відображаємо у додатку 5

При використанні платниками для розрахунків із споживачами РРО касовий чек повинен містити дані про загальну суму коштів, що підлягає сплаті покупцем з урахуванням податку, та суму цього податку, що сплачується у складі загальної суми.

 У колонці 2 «Постачальник (індивідуальний податковий номер)» таблиці 2 розділу II «Податковий кредит» додатка 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до податкової декларації з ПДВ, форми яких затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 №21 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», зазначається індивідуальний податковий номер контрагента платника податку – постачальника, а його назва при цьому не зазначається.

Інформація про ліцензії у звітах №1-РА та №1-РТ, якщо їх декілька 

При заповненні інформації про ліцензії у полі, в якому зазначаються реквізити респондента звіту 1-РА «Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі» та звіту №1-РТ «Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів в роздрібній мережі» вказується реєстраційний номер та строк дії отриманої ліцензії.

У разі якщо суб’єкт господарювання має декілька діючих ліцензій у звітному періоді на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та/або тютюновими виробами, то замість реєстраційних номерів таких ліцензій потрібно вказати кількість отриманих ліцензій. У такому випадку строк дії ліцензій не заповнюється.

Акцизна накладна: заповнення поля «Не надається отримувачу пального (тип причини)»

Якщо акцизну накладну надають отримувачу пального, у цьому полі проставляють цифру «0».

Якщо ж накладну отримувачу пального не надають, тут указують тип причини ненадання:

 «1» - отримувач-неплатник акцизного податку (кінцевий споживач або суб'єкт господарювання, не зазначений у Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального);

«2» - пальне відвантажують на умовах, установлених ст. 229 ПКУ. Зокрема, ідеться про використання нафтопродуктів як сировини для нафтохімічної, хімічної промисловості;

«3» - пальне відвантажено для власного споживання;

«4» - втрачене пальне, щодо якого, відповідно до п. 216.3 ПКУ, не виникає податкового зобов'язання з акцизного податку, а саме:

•документального підтвердження цих втрат та надання органу ДФС необхідних доказів втрат пального та неможливості його використання на митній території України (пп. «а» п. 216.3 П);

•транспортування чи з іншої причини, пов'язаної з природним результатом, — у межах норм втрат, затвердуених у порядку, визначеному КМУ (пп. «б» п. 216.3 П).

          Враховуйте, досі є чинною постанова Держкомітету СРСР із матеріально-технічного забезпечення «Про затвердження норм природного убутку нафтопродуктів при прийманні, зберіганні, відпус­ку і транспортуванні» від 26.03.86 р. № 40;

«5» - зіпсоване, знищене, втрачене пальне, щодо якого відповідно до п. 214.7 ПКУ виникає зобов'язання з акцизного податку.

Якщо фізособа витратила власні кошти на придбання ТМЦ для потреб підприємства

Відповідно до пункту 2.3 Положення про ведення касових операцій, (Постанова НБУ від 15.12.2004 року № 637), підприємства (підприємці) мають право здійснювати розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою. Гранична сума розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня установлено в розмірі 10тисяч гривень.

 Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи. Кількість підприємств (підприємців) та фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується. Зазначені обмеження стосується також розрахунків під час оплати за товари, що придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівкових коштів, одержаних за допомогою електронного платіжного засобу.

Обмеження граничної суми готівкового розрахунку 10 тис.грн. не поширюється на операції з повернення готівки із каси підприємства фізичній особі, яка витратила власні готівкові кошти на придбання товарно-матеріальних цінностей для потреб юридичної особи.

Як самостійно виправляти помилки у формі № 20-ОПП

Якщо суб’єкт господарювання виявив помилку в повідомленні за ф. № 20-ОПП, він має подати повідомлення з виправленою інформацією про такі об’єкти оподаткування чи об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за ф. № 20-ОПП до органу ДФС за основним місцем обліку.

Під час заповнення повідомлення за ф. № 20-ОПП з виправленою інформацією у другій графі відомостей про об’єкти оподаткування платником податків зазначається код ознаки надання інформації 3 (надання інформації щодо зміни відомостей про об’єкт оподаткування). При цьому таке повідомлення подається разом з супровідним листом, в якому зазначається факт виправлення помилок у відомостях про об’єкт оподаткування.

Чи можуть неприбутківці провадити підприємницьку діяльність, не передбачену статутом

Обмежень щодо здійснення неприбутковою організацією, яка включена до Реєстру неприбуткових установ й організацій, підприємницької діяльності, котра не встановлена установчими документами, нормами ПКУ не передбачено.

Водночас доходи (прибутки), отримані неприбутковою організацією від підприємницької діяльності, мають використовуватися винятково для цілей, що передбачені установчими документами. Отримання таких доходів (прибутків) має відповідати вимогам закону, що регулює діяльність такої неприбуткової організації.

У разі встановлення факту використання неприбутковою організацією отриманих доходів (прибутків) на інші цілі, ніж передбачені установчими документами, до такої неприбуткової організації застосовуються норми пп. 133.4.4 ПКУ.

Якщо при обліку обігу пального його не було приведено до 15°С

Відображення в податковому обліку обсягів обігу пального, які не приведені до температури 15°С, є порушенням ведення податкового обліку, за яке суб’єкт господарювання притягується до адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 1631 КУпАП. Водночас не має значення, чи призвело таке порушення до заниження/завищення податкового зобов’язання.

Порушенням ведення податкового обліку тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 5-ти до 10-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Якщо відповідні дії вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, — розмір штрафу становитиме від 10-ти до 15-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Єдинник та заборона на здійснення певних видів діяльності

Наявність у Єдиному державному реєстрі чи в статуті юридичної особи таких видів діяльності, які не надають права застосовувати спрощену систему оподаткування, у разі якщо фактично такі види діяльності не здійснюються, не є підставою для відмови в реєстрації платником єдиного податку.

За умови здійснення платником єдиного податку видів діяльності, які не надають права застосовувати спрощену систему оподаткування, суб’єкт господарювання — платник єдиного податку зобов’язаний перейти на сплату інших податків і зборів із першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності.

Згідно із чинним законодавством, до Єдиного державного реєстру вносяться відомості про юридичну особу, зокрема, відомості про види діяльності які визначені в статуті підприємства. При цьому обмежень щодо кількості видів діяльності в установчих документах чинним законодавством не передбачено.

Можливо оскаржити розірвання договору про визнання електронних документів

Договір про визнання електронних документів укладається з органом ДФС за основним місцем обліку, який надає право подавати електронні документи до будь-якого органу ДФС, у якому такий платник перебуває на обліку. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до спливу строку чинності посилених сертифікатів відкритих ключів. Якщо платник податків подає до органу ДФС нові посилені сертифікати ЕЦП, цей договір вважається пролонгованим до закінчення строку чинності нових посилених сертифікатів ключів.

Контролюючий орган має право розірвати договір в односторонньому порядку в разі ненадання платником податків нового посиленого сертифіката (сертифікатів) відкритого ключа замість скасованих або за умови зміни платником податків місця реєстрації.

У разі якщо контролюючим органом в односторонньому порядку було розірвано відповідний договір, то такі дії можуть бути оскаржені до суду.

Лист ДФС від 13.04.2016 р. № 8224/6/99-99-11-02-02-15

Дотримуйтесь порядку взяття на облік (реєстрації) в контролюючих органах

Податковий  кодекс встановлює фінансову відповідальність за порушення порядку взяття на облік (реєстрації) в органах державної податкової служби.       

Зокрема, неподання у передбачені строки заяв або документів для взяття на облік, реєстрації змін місцезнаходження чи  інших змін до облікових даних, неподання виправлених документів для взяття на облік чи внесення змін, подання з помилками чи у неповному обсязі, неподання відомостей стосовно осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку та/або складення податкової звітності тягнуть за собою накладення штрафу на самозайнятих осіб -170 грн, на юридичних осіб - 510 грн.       

У разі неусунення таких порушень або повторне порушення - штраф на самозайнятих осіб - 340 грн, на юридичних осіб - 1020 грн.       

ІІІ. Лозівська ОДПІ: інформація для підприємців та громадян

Підприємці-спрощенці звільняються від сплати єдиного податку на час відпустки

Платники єдиного податку 1 і 2 груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів (п. 295.5 ст. 295 ПКУ).

Аби скористатися таким правом, підприємцю необхідно подати до територіального органу ДФС заяву у довільній формі з інформацією про період щорічної відпустки або терміни тимчасової втрати працездатності з додаванням копії листка непрацездатності.

 Авансові суми єдиного податку, сплачені за період відпустки або лікарняного підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

 Законодавством не передбачено звільнення від сплати ЄСВ на період відпустки чи непрацездатності.

Неправомірне отримання податкової соціальної пільги – штраф 100 відсотків

Податкова соціальна пільга  (ПСП) застосовується до нарахованого  доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати).

 В разі встановлення, порушень платник податку втрачає право на отримання податкової соціальної пільги за всіма місцями отримання доходу починаючи з місяця, в якому мало місце таке порушення, та закінчуючи місяцем, в якому право на застосування ПСП відновлюється.

 Відновити право на застосування ПСП можна після погашення суми  недоплати податку та штрафу у розмірі 100%  суми цієї недоплати за рахунок найближчої виплати доходу, а у разі, коли сума виплати недостатня, - за рахунок наступних виплат.

 Якщо сума недоплати та/або штрафу не були утримані працедавцем за рахунок нарахованого доходу, то такі суми включаються до річної податкової декларації такого платника податку. При цьому право на застосування ПСП відновлюється з місяця, що настає за місяцем, в якому сума такої недоплати та штраф повністю погашаються.

Своєчасно сплачуйте ЄСВ

За кожний день прострочення платежу, на суму недоїмки платнику єдиного внеску нараховується пеня з розрахунку 0,1% на суму фактично сплаченої недоїмки.  Нарахування пені починається з першого календарного дня, що настає за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно.

 Суми штрафів та пені  підлягають сплаті протягом 10 календарних днів або можуть бути оскаржені у цей самий строк до органу ДФС вищого рівня або до суду з одночасним обов’язковим письмовим повідомленням про це відповідного органу ДФС, посадовими особами якого прийнято це рішення.  Рішення органу ДФС про нарахування пені та/або застосування штрафів є виконавчим документом.

 Якщо протягом десяти календарних днів суми штрафа чи пені не сплачені (не оскаржені), таке рішення передається для виконання органу державної виконавчої служби або до органу Казначейства.

Строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені не застосовується.

Хто із „спрощенців” застосовує РРО

Відповідно п. 296.10 ст. 296 ПКУ реєстратори розрахункових операцій (РРО) не застосовуються платниками єдиного податку 2 і 3 груп (фізособами-підприємцями) незалежно від обраного виду діяльності, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 млн гривень.

У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1 млн гривень, застосування РРО для такого платника єдиного податку є обов’язковим і розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується у всіх наступних податкових періодах перебування платника на єдиному податку.

Куди звітувати платнику єдиного податку при зміні місця реєстрації

При зміні податкової адреси підприємець-платник єдиного податку за звітний період, у якому він подав заяву про зміну податкової адреси, звітує з єдиного податку за попередньою податковою адресою.

За наступні звітні періоди податкові декларації платника єдиного податку він подає до контролюючого органу за місцем нової податкової адреси.

При цьому звітність з ЄСВ у разі зміни суб’єктом господарювання протягом бюджетного року місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району, подається за новим місцем взяття на облік.

Застосування РРО для єдинника, що повторно обирає спрощену систему оподаткування

У разі перевищення в календарному році обсягу доходу понад 1,0 млн грн застосування РРО для такого платника єдиного податку є обов’язковим.

Застосування РРО розпочинається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, і продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом дії свідоцтва платника єдиного податку.

У разі переходу платника єдиного податку 2 групи на сплату інших податків і зборів й обрання з наступного календарного року повторно спрощеної системи оподаткування, дохід за попередній звітний період вважатиметься доходом платника єдиного податку.

Лист ДФСУ від 27.05.2016 р. № 5585/С/99-99-22-07-03-14

Як реєструється електронна Книга обліку доходів та витрат підприємецем-загальносистемником

У разі обрання ведення Книги в електронній формі самозайнята особа зобов’язана:

  • отримати посилені сертифікати відкритих ключів, сформованих АЦСК;
  • укласти договір про визнання електронних документів із фіскальним органом;
  • сформувати заяву на отримання Книги й надіслати її до фіскального органу за місцем податкового обліку засобами електронного зв’язку.

Формування та надсилання повідомлення про Реєстрацію Книги фіскальним органом здійснюється протягом 3-х робочих днів. У повідомленні зазначаються реєстраційний номер і дата її реєстрації. Починати вести Книгу можна лише після отримання повідомлення про реєстрацію.

Якщо депозитний договір достроково розірвано: що з військовим збором

Згідно з пп. 170.4.1 ПКУ, податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.

У разі дострокового розірвання договору вкладу (депозиту) і здійснення у зв’язку із цим перерахунку доходу у вигляді процентів за процентною ставкою, передбаченою умовами договору для таких випадків, податковий агент проводить перерахунок сум податку, утриманого з такого доходу (пп. 170.4.4 ПКУ).

Сплата земельного податку громадянами

Нарахування громадянам земельного податку проводиться органами  ДФС, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку. Сплачується податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, тобто до 29 серпня включно.

    Нагадуємо, що фізичні особи - платники податків повинні сплачувати податки і збори через установи банків та поштові відділення. У сільській та селищній місцевості земельний податок може сплачуватися через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про приймання податкових платежів.

Від сплати податку звільняються:

- інваліди першої і другої групи;

- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

- пенсіонери (за віком); ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм, передбачених у ст.281 ПКУ.

Оподаткування доходу від надання в оренду земельного паю

Дохід від надання майна в оренду або суборенду включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Утримувати податок з суми доходу від надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю зобов’язаний орендар.

Оподатковуваний дохід визначається  як  розмір орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі.

 Отже, юридична особа (орендар) при нарахуванні (виплаті) фізичній особі (орендодавцю) доходу у вигляді орендної плати повинна утримати податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18%. та військовий збір за ставкою 1,5%.

  Розраховуємо податкову соціальну пільгу родині, що утримує двох та більше дітей

Податкова соціальна пільга (ПСП) застосовується до доходу отриманого  як заробітна плата, якщо її розмір не перевищує у 2016 році – 1930 грн. ПСП надається:

- платнику податків, що утримує двох і більше дітей віком до 18 років у сумі 689 грн. у розрахунку на кожну таку дитину;  

 - одинока мати (батько), вдова (вдівець) або опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) віком до 18 років та платник, який утримує дитину – інваліда мають право на застосування збільшеної ПСП у сумі 1033,50 грн.( 150% розміру ПСП) – у розрахунку на кожну таку дитину.       

У 2016 році граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків визначається як добуток  1930 грн. та відповідної кількості дітей.

До прикладу, якщо сім’я складається з матері, батька та трьох дітей, то для одного з батьків граничний розмір заробітної плати для отримання ПСП становить 5790 грн. (1930 грн. х 3 дітей).    

 Якщо платник податку має право на ПСП з двох або більше підстав, то застосовується одна пільга з підстави, яка передбачає її найбільший розмір.

Проте, якщо платник податку утримує двох і більше дітей, у тому числі дитину – інваліда, ПСП надається як звичайна на дітей та підвищена ПСП на дитину – інваліда.     « повернутися до списку новин