Близнюкiвська районна рада

.

Переглядів: 886

Картинки по запросу системи моніторингу ризиків та блокування накладних

І. Інформація щодо діяльності Лозівської ОДПІ та органів ДФС України

Мирослав Продан: Завдяки роботі СМКОР сплата податку на додану вартість суттєво збільшилась

Ефективна робота системи моніторингу ризиків та блокування накладних дозволила значно збільшити надходження з податку на додану вартість до бюджету. Про це повідомив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан під час засідання Громадської ради при ДФС.  За його словами, запуск СМКОР дозволив перекрити низку лазівок, які використовувались для створення фіктивного податкового кредиту.

За період роботи СМКОР зупинена реєстрація 216,8 тис. податкових накладних/розрахунків коригування на суму 3,6 млрд. грн. З кожним днем питома вага заблокованих податкових накладних зменшується. Якщо за перший тиждень роботи системи відсоток зупинених становив 1,1%, то на сьогодні цей показник складає 0,37% до загальної кількості податкових накладних/розрахунків коригування, що реєструвалися.

Станом на 28 вересня 2017 року комісією ДФС прийнято до розгляду майже 148,4 тис. повідомлень з підтвердженням реальності проведених операцій по зупиненим податковим накладним від 10 тис. платників. За результатами розгляду вже прийнято рішення по 137,8 тис. документів.  Так, позитивні рішення винесено по понад 98,3 тис. податкових накладних, відмовлено у реєстрації – 39,5 тис.

Микола Рибаков: від Харківщини до бюджетів усіх рівнів надійшло 29,2 млрд. грн. податків і зборів

Вказана сума надійшла за січень - вересень  2017 року. Це на 8,1 млрд.грн. більше ніж за відповідний період минулого року. Темп росту збору платежів склав 138,3  %. Зокрема до Державного бюджету за 9 місяців надійшло понад 20,8 млрд. грн., до Місцевого – 8,3 млрд. гривень.

В той же час, у вересні до бюджетів усіх рівнів зібрано 3,6 млрд.грн. платежів. Індикативний показник ДФС України виконано на 171,9%, додатково отримано   1,5 млрд.грн.

В ГУ ДФС області відзначають сумлінну громадську позицію мешканців Харківщини. В той же час звертають увагу платників на необхідність своєчасного та в повному обсязі виконання своїх зобов’язань по сплаті податків і зборів, адже ці кошти йдуть на реалізацію соціально важливих проектів та економічний розвиток країни.

 

Мінімальна пенсія – є результатом отримання заробітної плати в «конверті»

Звертаємо увагу майбутніх пенсіонерів  на взаємозв’язок легалізації трудових відносин  із страховим стажем та майбутньою пенсією.

Недоліки тіньової заробітної плати, як і тіньової зайнятості не тільки в тому, що бюджет недоотримає кошти, використання найманої праці без оформлення трудових відносин містить в собі багато негативних моментів, і перш за все це втрата страхового стажу для призначення пенсії.

Відповідно діючого пенсійного законодавства  у страховий стаж при виході на пенсію враховуються тільки ті періоди, у яких відбувалось нарахування та за які повністю сплачені страхові внески із заробітної плати у сумі не меншій мінімального страхового внеску.

Зарплата в «конвертах» не тільки негативно впливає на наповнення пенсійного  бюджету, позбавляє громадян страхового стажу, а також і можливості отримати в майбутньому заслужену пенсію. Якщо роботодавець не платить внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за своїх найманих працівників, то періоди, за які не сплачені внески, «випадають» із страхового стажу найманого працівника і не включаються в заробіток для розрахунку розміру пенсії.

 

Платники єдиного податку за 9 місяців 2017 року звітують за новою формою декларації

5 травня 2017 набрав чинності наказ Мінфіну  від 17.03.2017 р. № 369, яким внесено зміни до форм податкової декларації платника єдиного податку.

Базовим звітним періодом для платників єдиного податку 3 групи є календарний квартал, а для платників 1та 2 груп – календарний рік, тому оновлені форми  декларацій  використовуватимуться платниками єдиного податку 3 групи для складання звітності за 9 місяців 2017 року починаючи з 01.10.2017 р., а платниками 1 та 2 груп для складання звітності за 2017 рік – з 01.01.2018 р.

Для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні звітні (податкові) періоди, вказана форма декларації буде використовуватись з 01.10.2017р.

Оновлена форма податкової декларації платника єдиного податку у розділі «Нормативні та інформаційні документи» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (http://zir.sfs.gov.ua).  

 

Оновлено довідники податкових пільг

ДФС оприлюднила нові Довідник № 84/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету та Довідник № 84/2 інших податкових пільг станом на 01.10.2017 року.

Довідник № 84/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету станом на 01.10.2017 р.

Довідник № 84/2 інших податкових пільг станом на 01.10.2017 р.

Зазначені довідники необхідні для заповнення Звіту про суми податкових пільг (додаток до постанови КМУ від 27.12.2010 р. № 1233).

ІІ. Інформація для бухгалтерів

Сума штрафу та пені по уточнюючому розрахунку з ПДВ сплачується з поточного рахунка

У разі подання уточнюючих розрахунків до податкової звітності з ПДВ, які передбачають збільшення податкових зобов’язань з податку, платники податку повинні необхідну суму, що підлягає перерахуванню до бюджету, сплатити на електронний рахунок.

При цьому, сума штрафних санкцій та пені у разі подання уточнюючого розрахунку до податкової декларації з ПДВ сплачуються до бюджету з поточного рахунка.

 

Перехід платника єдиного податку - юридичної особи на загальну систему оподаткування

Для відмови від спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) треба надати Заява надається у таких випадках та в строки:

- у разі перевищення протягом року встановленого обсягу доходу для єдинника 3 групи - з першого числа місяця, наступного за звітним кварталом, у якому відбулося таке перевищення;

- у разі застосування  іншого способу розрахунків, ніж в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), - з першого числа місяця, наступного за звітним періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;

- у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання - з першого числа місяця, наступного за звітним періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

- у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, - з першого числа місяця, наступного за звітним періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;

- у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних кварталів.


Що вважається відокремленим підрозділом юридичної особи?

Відокремлений підрозділ – це підрозділ юрособи, що знаходиться поза її місцезнаходженням, здійснює всі або частину її функцій, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Відокремлений підрозділ не є юридичною особою. Такий підрозділ наділяється майном юридичної особи, що його створила, і діє на підставі затвердженого нею положення.

Згідно з Господарським кодексом підприємства можуть відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону.

  Відомості про відокремлені підрозділи юридичних осіб містяться в ЄДР.

 

Подано Додаток й отримано квитанцію з інформацією про неврахування ПН

У разі отримання квитанції про зупинення реєстрації ПН/РК в ЕРПН платник має право надати пояснення у вигляді Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК за формою J(F)1312602.

 Для упередження в подальшому зупинення реєстрації ПН/РК, платник може подати ДФС інформацію у вигляді Таблиці даних платника податків за встановленою формою J(F)1312301.

 Підтвердженням про отримання Таблиці є перша квитанція (квитанція про доставку). Після обробки та розгляду Комісією ДФС  Таблиці платнику протягом п’яти робочих днів направляється друга квитанція, в якій зазначається інформація про результат розгляду(врахування/неврахування інформації).
            Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЕРПН приймається Комісією після розгляду Повідомлення та надсилається платнику податку протягом п'яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів.

 При цьому інформація про результат розгляду Таблиці (врахування/неврахування) на рішення Комісії про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЕРПН не впливає.

 

Ще раз про заповнення платіжних документів

Для того, щоб сплачена сума відобразилася  у інтегрованій картці платника (ІКП) податків, необхідно чітко дотримуватись вимог наказу Мінфіну від 24.07.2015 р. № . В цьому Порядку в доступній формі описано як правильно заповнювати поле платіжного документа «Призначення платежу».

Важливо!  Поле «Призначення платежу»  використовується  для ідентифікації платника та занесення сплаченої суми до його ІКП. В разі некоректного заповнення цього поля сплачена сума буде обліковуватись як нез’ясована, а у ІКП може виникнути податковий борг, на який, своєю чергою, нарахуються пеня та штрафні санкції за несвоєчасну сплату. Навіть у разі встановлення належності вам сплаченої суми, її можна буде занести до вашої ІКП тільки поточною датою. За період існування податкового боргу в ІКП буде нараховано пеню та штрафні санкції відповідно до чинного законодавства.

 Коректно заповнене поле «Призначення платежу» повинно виглядати так:

*;101;1111111111;текст призначення в довільній формі

* - обов’язковий символ

; - обов’язковий символ

101 – код виду сплати відповідно до Порядку 666 (у прикладі – для добровільної сплати)

; - обов’язковий символ

1111111111 – код платника (ЄДРПОУ для юридичної особи, І.П.Н. для фізичної). Саме в ІКП платника з цим кодом буде зарахована сплачена сума.

; - обов’язковий символ

Врахуйте це при заповненні платіжних документів (в тому числі й через банківські термінали) та вимагайте від операторів банків, поштових відділень коректного заповнення вказаного поля.

Затверджено Порядок направлення податкових вимог

 08 вересня 2017 року набрав чинності наказ Мінфіну від 30.06.2017 року № 610 «Про затвердження Порядку направлення контролюючими органами податкових вимог платникам податків»,  яким визначається механізм формування, надсилання (вручення) та відкликання податкових вимог контролюючими органами. Дія цього Порядку поширюється на платників податків, у яких виник податковий борг.

Податкова вимога платнику податків, у якого виник податковий борг, формується контролюючим органом, на який згідно з ПКУ покладається виконання такої функції.

Податкова вимога формується у разі, якщо платник податків не сплатив у встановлені ПКУ строки суму: - узгодженого грошового зобов'язання; - непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному ПКУ.

Податкова вимога надсилається (вручається) не раніше першого робочого дня після закінчення встановленого ПКУ граничного строку сплати суми грошового зобов'язання.   Податкова вимога надсилається (вручається) платнику податків у письмовій та/або електронній формі.

 

Якщо фінансову звітність неприбуткової організації не подано в строк

При поданні платниками податку на прибуток і неприбутковими підприємствами, установами та організаціями фінансової звітності слід керуватися нормою п. 46.2 ст. 46 ПКУ, якою передбачено, що фінансова звітність є додатком до Декларації (Звіту) та її невід’ємною частиною.

При неподанні до органу ДФС фінансової звітності разом з Декларацією (Звітом) як її невід’ємної частини, така податкова звітність не визнається податковою декларацією.

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків) передбачена п. 120.1 ст. 120 ПКУ.

Тобто, неподання або несвоєчасне подання платником податку на прибуток (неприбутковими підприємствами, установами та організаціями) Декларації (Звіту), обов’язок подання яких до контролюючих органів передбачено ПКУ, – тягнуть за собою штраф в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, – передбачають штраф в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

При цьому нормами Кодексу України про адміністративні правопорушення не передбачено право органів ДФС складати протоколи про адміністративні правопорушення за неподання або несвоєчасне подання фінансової звітності.

 

Про нарахування  ЕСВ якщо сума лікарняному  менше мінімальної зарплати

ЄСВ потрібно доплачувати, до мінімально встановленого розміру, якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід. 

Сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та встановленої ставки єдиного внеску за умови перебування у трудових відносинах повний календарний місяць або відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця та основного місця роботи найманої особи.

 

Чи потрібно дораховувати до мінімальної заробітної плати по декретній виплаті, якщо декретчиця – інвалід?

Не потрібно. Вимоги щодо нарахування єдиного внеску не менше мінімального розміру не стосуються заробітної плати працівника інваліда, який працює на підприємстві, установі або в організації, де застосовується ставка 8,41%.

 

Про отримання посиленого  сертифіката  ключів електронного цифрового підпису у разі зміни основного місця обліку суб’єкта господарювання чи фізичної особи

Відповідно до ст.7 Закону України від 22.05.2003 року №852-IV «Про електронний цифровий підпис» та п.п.3.4.6 п.3.4 розділу 3 Договору про надання послуг електронного цифрового підпису, затвердженого наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС від 29.06.2017 року №88, підписувач зобов’язаний своєчасно надавати центру сертифікації ключів інформацію про зміну даних, відображених у сертифікаті ключа.

Враховуючи викладене, у разі зміни адреси місця обліку суб’єкта господарювання або фізичної особи, заявнику необхідно звернутися до центру сертифікації ключів з заявою на скасування посилених сертифікатів, які містять недостовірну інформацію, та надати пакет реєстраційних документів для формування нових посилених сертифікатів.

 

Як встановити ліміт каси новоствореному підприємству

ДФС нагадала, що ліміт каси згідно з прогнозними розрахунками на перші три місяці роботи встановлюють підприємства:

  • які розпочинають свою діяльність;
  • діяльність яких була пов’язана винятково з безготівковими розрахунками і які відповідно до встановленого законодавством України порядку отримують право на здійснення додаткового виду діяльності, що передбачає здійснення готівкових розрахунків.

Установлений з урахуванням прогнозних розрахунків ліміт каси після закінчення перших трьох місяців роботи підприємства переглядають у двотижневий строк за фактичними показниками діяльності відповідно до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Установлений ліміт каси затверджують внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства.

 Лист ДФС від 22.09.2017 р. № 2038/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

 

ІІІ. Лозівська ОДПІ: інформація для підприємців та громадян

Реалізація права громадян на податкову знижку

Громадяни, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2016 року, можуть подати податкову декларацію до 29 грудня поточного року. Крім того, нагадуємо про необхідність подання декларацій громадянами,які в минулому 2016 році отримували: 1)доходи, з яких при їх нарахуванні чи виплаті податок на доходи фізичних осіб не утримувався, але не є звільненими від оподаткування , в тому числі,інвестиційні доходи,отримані від операцій з інвестиційними активами;сума основного боргу, анульованого кредитором; 2)доходи від особи, яка не є податковим агентом, в тому числі:-від здавання в оренду власного рухомого чи нерухомого майна;-продажу (обміну) власного майна;-продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо;-спадщину (дарунок) від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;-іноземні доходи.

 

Щодо роз’яснення норм законодавства про плату за землю з фізичних осіб

Нарахування сум плати за землю проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку. Сплачується земельний податок  протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Якщо власником  (користувачем) земельної ділянки є  підприємець, то такий підприємець подає до фіскальної служби за місцезнаходженням земельної ділянки декларацію з плати за землю і сплачує земельний податок щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового місяця.

Платники податку мають право звернутися з заявою для проведення звірки даних щодо:

-розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні;

-права на користування пільгою із сплати податку;

-розміру ставки податку та нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей контролюючий орган протягом десяти робочих днів проводить  перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення -рішення вважається скасованим (відкликаним).

 

Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

Від сплати податку звільняються: інваліди першої і другої групи, фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років, пенсіонери (за віком), ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:-для ведення особистого селянського господарства

-у розмірі не більш як 2 гектари; 2-для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських

будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах -не більш як 0,25 гектара, в селищах -не більш як 0,15 гектара, в містах -не більш як 0,10 гектара; -для індивідуального дачного будівництва -не більш як 0,10гектара; -для будівництва індивідуальних гаражів -не більш як 0,01 гектара; -для ведення садівництва -

не більш як 0,12 гектара.

Право на пільгу надається  лише після оформлення права власності на земельну ділянку.

Якщо громадянин має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то він самостійно обирає щодо якої з ділянок буде застосовано пільгу, про що він має повідомити заявою, що складається  у довільній формі. Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки зі звітного року, у якому подано таку заяву.

Звертаємо увагу фізичних осіб, які не сплатили земельний податок протягом 60 днів з дня вручення їм податкового повідомлення-рішення , що до них будуть застосовані заходи примусового стягнення та нараховані штрафні санкції і пеня за несвоєчасну сплату податку, у відповідності до вимог чинного законодавства.

 

Сума доходу, яка відображається у податковому розрахунку за формою 1ДФ, при продажу фізичною особою автомобіля

У разі продажу платником податку легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда нотаріусом/юридичною особою - посередником відображається сума доходу платника зазначена у договорі купівлі-продажу, яка не може бути нижчою або середньоринкової вартості відповідного транспортного засобу або оціночної вартості об’єкта (за вибором платника податку).

При продажу легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів проводиться їх оцінка відповідно до закону, нотаріус посвідчує відповідні договори за наявності документа про сплату до бюджету продавцем податку, обчисленого виходячи з такої оціночної вартості таких транспортних засобів, та документа про оцінку транспортних засобів.

Нотаріус щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про посвідчені договори купівлі-продажу, про вартість кожного договору та про суму сплаченого податку.

 

Оподаткування квартири, яка продається

Дохід, отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року квартири, за умови її перебування у власності понад три роки, не оподатковується податком на доходи фізичних осіб (ПДФО). Умова щодо перебування квартири у власності понад три роки не розповсюджується на майно, отримане у спадщину.

Таким чином, щоб дохід у вигляді вартості проданої квартири не оподатковувався, мають бути дотримані дві умови:

1) це має бути перша операція з продажу квартири за один календарний рік;

2) квартира має перебувати у власності понад три роки, за винятком випадку, коли вона отримана у спадщину.

Якщо хоча б одна з умов не дотримана, дохід оподатковується ПДФО та військовим збором.

У разі якщо протягом того ж звітного податкового року цією особою продається друга квартира, то дохід, отриманий від такого продажу, оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5% та військовим збором за ставкою 1,5% незалежно від строку перебування цього об'єкта у власності фізособи.

 

Відчужено частину нерухомості — чи сплачувати земельний податок?

Якщо певна фізична чи юридична особа набула право власності на будівлю або його частину, що розташовані на орендованій земельній ділянці, то до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були в попереднього землекористувача.

Це правило стосується й випадків, коли право на земельну ділянку не було зареєстроване одночасно з правом на нерухомість, однак земельна ділянка раніше набула ознак об’єкта права власності. Аналогічна правова позиція вже була викладена Верховним Судом України в постанові від 08.06.2016 р. у справі № 21-804а16).

Про сплату ЄСВ новоствореними  платниками єдиного податку 1групи

Підприємці можуть  стати спрощенцями після подання заяви. Підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи та ставки єдиного податку для 1 групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.

Тобто, якщо заява на обрання спрощеної системи оподаткування для 1 групи подана 15 вересня 2017 року, то платником єдиного податку вказаної групи він буде з 1 жовтня 2017 року. Відповідно до отримання статусу спрощенця такий платник перебуває на загальній системі оподаткування.

Отже, новозареєстрований 15 вересня ФОП, який з 1 жовтня буде платником єдиного податку першої групи, зобов’язаний сплатити єдиний внесок за вересень в сумі 704 грн., а за жовтень, листопад та грудень має право сплачувати по 352 грн. Граничний термін сплати внеску за 4 квартал п.р. – 19 січня 2018 року.

Менша сума сплаченого ЄСВ зменшує страховий стаж ФОП!

Сплата 0,5 мінімального страхового внеску (352 грн. на місяць) платником єдиного податку 1 групи означає зарахування відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу пропорційно сплаченому єдиному внеску.

Тобто ФОП, який сплачує 352 грн. щомісяця, зараховуватиметься за рік роботи лише півроку страхового стажу.

 

Про книги обліку доходів та КОРО для підприємця загальносистемника

  До отримання статусу платника єдиного податку підприємець перебуває на загальній системі оподаткування, в цей період він має зареєструвати та вести Книгу обліку доходів та витрат, застосовувати при розрахунках (за наявності діяльності) зареєстрований належним чином реєстратор розрахункових операцій та вести Книгу обліку розрахункових операцій.

З отриманого чистого доходу (за наявності діяльності) такий ФОП зобов’язаний сплатити податок на доходи (18%), військовий збір 1,5% та  ЄСВ із суми чистого доходу (22%), але не менше 704 грн.

Формата порядок ведення Книги обліку доходів і витрат затверджені наказом Міндоходів від 16.09.2013 № 481 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1686-13

Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку затверджений наказом Міністерства фінансів України 19.06.2015 № 579: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0800-15

 

Про термін сплати єдиного податку платниками 1 та 2 груп

Платники  єдиного податку 1 та 2 групи зобов’язані сплачувати єдиний податок щомісячно до 20 числа, починаючи  з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.

Тобто, новозареєстрований 15 вересня ФОП, який з 1 жовтня буде платником єдиного податку першої групи зобов’язаний сплачувати єдиний податок починаючи з жовтня.

Перший термін сплати єдиного податку - не пізніше 20 жовтня за жовтень; далі не пізніше 20 листопада за листопад та не пізніше 20 грудня за грудень.

 

Кількість декларацій у новостворених ФОП єдиного податку 1 групи

Новостворені підприємці-єдинники 1 групи зобов’язані подати звітність за період перебування на загальній системі оподаткування і відповідно як платники єдиного податку та подати за 2017 рік дві податкові Декларації: про майновий стан і доходи слід подати за період від дати державної реєстрації до переходу на спрощену систему оподаткування.

Така декларація подається за результатами звітного кварталу, в якому розпочато діяльність протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.

Надалі платники єдиного податку 1групи подають податкову декларацію платника єдиного податку, яка подається протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

 

Як звітують новостворені єдинники по ЄСВ

Новоствореним у 2017 році платникам єдиного податку необхідно подати за себе Звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску не пізніше 9 лютого 2018 року за формою згідно таблиць 1 та 2 додатка 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску.

 

Обов’язок щодо застосування РРО!

Перша група не означає незастосування реєстратора розрахункових операцій.

З 8 травня (з набранням чинності постанови КМУ від 16.03.17р.  №231) підприємці – платники єдиного податку 1групи, які продають технічно складні побутові товари зобов’язані застосовувати зареєстровані належним чином реєстратори розрахункових операцій.

Постанову №231 можна прочитати за посиланням: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249891557 Посилання на Перелік: http://www.kmu.gov.ua/document/249891550/P0231.doc

 

Два застереження для платників єдиного податку 1 групи

 Платник єдиного податку 1 групи не може здійснювати продаж товарів в магазині, навіть в магазині який знаходиться на ринку.

Згідно з п. 291.4 ст. 291 ПКУ до 1 групи платників єдиного податку відносяться  підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 тис. гривень.

До торгових місць на ринках не належать магазини та об’єкти ресторанного господарства.  Отже, фізична особа – підприємець, яка здійснює роздрібний продаж товарів в магазині, що розташований на території ринку, не може бути платником єдиного податку першої групи.

  Платник єдиного податку першої групи не може продавати розливне пиво та в магазині – у пляшках і бляшанках

 Таку діяльність можуть здійснювати лише платники єдиного податку 2 та 3 груп, - виключно через заклад ресторанного господарства або спеціалізований відділ, що має статус закладу ресторанного харчування, за умови наявності ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та застосування РРО при проведенні розрахунків.

 Роздрібна торгівля пивом у пляшках і бляшанках здійснюється з урахуванням вимог до продажу алкогольних напоїв, встановлених Законом №481/95-BP.  Пиво має продаватись у торговому приміщенні (будівлі), хоча і без обмежень у 20 кв.м., як для інших алкогольних напоїв.

 

Актуально: сплата податку на нерухомість співвласниками майна

Платниками податку є власниками житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 Приклад 1. Подружжя спільно володіє квартирою у 75 кв. метрів. За відсутності інших об’єктів оподаткування, кожен з членів подружжя не платитиме податку на нерухоме майно  якщо така квартира перебуває у спільній частковій власності або у спільній сумісній власності і поділена між власниками в натурі.

А у разі якщо квартира знаходиться у спільній сумісній власності подружжя, але не поділена в натурі, податок сплачуватиме один з членів подружжя-власників квартири, визначений за їх згодою, якщо інше не встановлено судом:

а) якщо квартира у 75 кв.м. перебуває у спільній частковій власності подружжя (½ + ½), то платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку. Оскільки частка у 37,5 кв.м., якою володіє кожен, менша за 60 кв.метрів, обидва користуються пільгою з податку;

б) якщо квартира перебуває у спільній сумісній власності, але не поділена в натурі, то податок за 15 кв.м. (75 – 60 = 15) сплачує одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою;

в) якщо квартира перебуває у спільній сумісній власності подружжя і поділена між ними в натурі (½ + ½,), платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку див.а).

Приклад 2. Подружжя спільно володіє квартирою у 75 кв. м.,  крім того, чоловікові належить ½ частина будинку, гараж, а дружина одноосібно володіє квартирою у 41 кв.м. та має у власності дачний будинок.

В даному випадку якщо квартира, якою володіє подружжя перебуває у їхній спільній частковій власності або у спільній сумісній власності і поділена між власниками в натурі, то чоловік сплачуватиме податок за належні йому частину цієї квартири + ½ частину будинку + гараж(з урахуванням пільг з податку), а дружина – відповідно за частину спільної квартири + квартиру 41 кв.м. +дачний будинок (з урахуванням пільг).

А у разі якщо спільна квартира знаходиться у спільній сумісній власності подружжя, але не поділена в натурі, податок сплачуватиме один з членів подружжя-власників квартири і саме він приєднає квартиру у 75 кв.м. до переліку майна, за яке слід сплатити податок.

 

Як співвласникам нерухомості повідомити, хто саме сплачуватиме податок?

Співвласники житлової нерухомості, яка перебуває у їх спільній сумісній власності, але не поділена в натурі, можуть повідомити ДФС про визначеного за їх згодою платника податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, звернувшись з письмовою заявою за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості.« повернутися до списку новин