Близнюкiвська районна рада

Близнюківський відділ Лозівської місцевої прокуратури інформує

Переглядів: 842

Картинки по запросу харківська прокуратура

Якщо Ви стали жертвою злочину, у першу чергу необхідно пам'ятати про те, що варто звернутися до правоохоронних органів, адже їх обов'язок - допомогти Вам, захистити Вас і за можливістю повернути те, що належить Вам.

Для того, щоб знайти особу, що вчинила злочин та поновити права потерпілого необхідно провести досудове розслідування, тому вважаємо за необхідне роз’яснити, якими ж правами наділив Вас законодавець на початку цієї стадії кримінального провадження.

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (- це створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюється збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних про кримінальні правопорушення).

Слідчий, прокурор здійснюють свої повноваження, починаючи з моменту надходження інформації про кримінальне правопорушення від заявника до правоохоронного органу, що є підставою для початку досудового розслідування. Ця інформація подається як в усній формі (з фіксацією відповідною службовою особою у протоколі), так і письмово.

Дещо позитивним є те, що форма таких заяв не визначена, Ви маєте можливість у будь-якому форматі подати заяву, й жодна посадова особа правоохоронного органу не матиме змоги відмовити Вам в її прийнятті. Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається (див. ч. 4 ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України, прийнятого у 2012 році (далі - КПК).

Разом з тим, тезис про відсутність будь-яких законодавчих вимог до такої заяви не є вірним: по-перше ст.214 КПК передбачає що громадянин подає не просто заяву про якісь відомі йому обставини, а заяву про вчинене кримінальне правопорушення, тобто щодо діяння, про яке повідомляється, повинна бути передбачена відповідальність Кримінальним кодексом України (далі – КК України), по-друге, задля попередження подання завідомо неправдивих заяв про злочини, заявник попереджається про відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення (ст. 383 КК України), оскільки ст.57 Конституції України гарантує кожному право знати свої права і обов'язки.

Заявником є фізична або юридична особа, яка звернулася із заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування, і не є потерпілим (ст.60 КПК). Заявник має право: отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію; подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи; отримати інформацію про закінчення досудового розслідування.

Позитивним є розширення можливостей громадян на початку кримінального провадження шляхом розмежування поняття заявник та потерпілий. Зокрема, із заявою чи повідомленням може звернутися як заявник, так і потерпілий.

Потерпілим є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди (ст.55 КПК). Права та обов’язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її як потерпілої. Потерпілому вручається пам’ятка про його процесуальні права та обов’язки особою, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення (ч.2 ст.55 КПК). Другий екземпляр пам’ятки долучається до матеріалів досудового розслідування із відповідною відміткою про її вручення потерпілому. Зокрема до прав потерпілого на початку досудового розслідування відносяться наступні права: на негайне прийняття і реєстрацію заяви про кримінальне правопорушення, визнання його потерпілим; отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію; подавати докази на підтвердження своєї заяви; брати участь у слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях, під час проведення яких ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дії, що заносяться до протоколу, а також знайомитися з протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, виконаних за його участі; користуватися іншими правами, передбаченими КПК. Одночасно повідомляємо, що перелік цих прав не є вичерпним.

Таким чином, КПК 2012 року значно розширив права заявника і потерпілого в кримінальному провадженні. Сподіваємось, що зазначене вище допоможе відновити Вашу довіру до правоохоронних органів України.« повернутися до списку новин